RK PAROCHIE TEXEL

ACTUEEL NIEUWS

OP DE ZONDAGEN KUNNEN WE WEL VIEREN !
Maar vooralsnog alleen in de Johannes de Doper kerk in Den Burg, 
omdat we in deze kerk alle maatregelen het beste kunnen waarborgen. En met maximaal 50 bezoekers.

De aanvangstijd van de viering is iedere zondag  om 10 uur. 

WILT U DE VIERING BIJWONEN?

U BENT VAN HARTE WELKOM

MAAR  WE VRAGEN WEL OM U TE REGISTREREN BIJ ONZE MEDEWERKER VOOR AANVANG VAN DE VIERING 

*************************************************************************

VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID!

VRAGEN WIJ U OM TIJDENS DE VIERING ALLE AANWIJZINGEN VAN DE MEDEWERKERS OP TE VOLGEN.

Wij hopen op uw soepele medewerking en begrip.

*************************************************************************