BEREIKBAARHEID PAROCHIE

U kunt telefonisch contact opnemen met iemand van het pastorale team:

Pastoor Ivan Garcia                06 17 12 96 42

Kapelaan Pawel Banaszak     06 46 55 45 69

Kapelaan Maciej Gradzki        06 25 57 49 66

Diaken Henk Schrader            06 10 30 60 86

PAROCHIECOÖRDINATOR

R.K. parochie Texel heeft een parochiecoördinator, mw. Henny Hin- Witte, in dienst. Zij is het aanspreekpunt van onze parochie.

U kunt contact met haar opnemen voor onder andere:

  • Algemene informatie over de parochie
  • Het maken van afspraken over vieringen (doop, communie, huwelijk, jubileum, uitvaart).
  • Het aanvragen van Communie aan huis.
  • Een huisbezoek van een priester.
  • Het melden van veranderingen in de ledenadministratie (geboorte, verhuizing, overlijden).
  • Het opgeven van intenties.
  • Informatie over de diverse werkgroepen of diensten

Zij is tijdens kantooruren telefonisch en per e-mail bereikbaar van maandag t/m woensdag.

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

Op dinsdag en woensdag ochtend is zij van 10-12 uur aanwezig op het secretariaat.

Pastorie  [secretariaat]
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg.

Vragen?