DE PAROCHIE

IN HET GROTER GEHEEL

R.K. parochie Texel is een zelfstandige parochie en vormt samen met het samenwerkingsverband van de parochies uit Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand en Den Helder de regio “RK Noordkop”.
Binnen de regio worden krachten gebundeld en diverse werkgroepen uit de gehele regio werken waar nodig samen. De werkgroep Regio-Breed is hierbij een grote stimulans.

De websites van de andere regioparochies zijn:

JOZEFSCHOOL

De Jozefschool is de katholieke school op ons eiland. De school en RK parochie Texel werken op een prettige manier samen. In gezamenlijk overleg kijken wij waar wij elkaar kunnen helpen inspireren en zo nodig versterken.

Onze samenwerking is vooral zichtbaar in het feit dat de school gebruik maakt van de kerk voor hun kerstviering. Hiervoor wordt o.a. een kerstmusical ingestudeerd door groep 6 en deze wordt opgevoerd voor de hele school op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie. Op kerstavond wordt de musical opnieuw opgevoerd voor alle belangstellenden tijdens de herdertjesviering van de parochie . Dit is ieder jaar weer een groot evenement en een enorm succes.

Tevens bezoeken de kinderen van de Jozefschool 3x in hun schoolcarrière de kerk in de tijd voor Pasen. Er worden dan rondleidingen verzorgd door de kerk voor de groepen 1-2, 4 en 7. Waarbij we onder andere kijken wat er allemaal te zien is in een kerk. Maar ook staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

Verder komt de parochie op bezoek in de groepen 4 en 5 om wat meer te vertellen over de eerste H. Communie. Of in de groepen 7 en 8 om te vertellen over het H. Vormsel.

Bij grote vieringen kan de school zo nodig gebruik maken van de kerk. En ook als parochie kunnen wij af en toe gebruik maken van de school.

Contact Jozefschool,
Emmalaan 47
1791 AT Den Burg,
tel. 0222 – 312 319
Email:directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl

Internet: www.jozefschooltexel.nl

DEKENAAT SCHAGEN

Sinds 2020 is het bisdom ingedeeld in 10 dekenaten. De parochie Texel vormt met andere parochies het Dekenaat Schagen.

Contact Dekenaat,
Deken Ivan Garcia-Ferman

Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen
tel. 0617129642
Email: fgi0017@gmail.com

BISDOM HAARLEM-AMSTERDAM

De R.K. parochie Texel valt onder het bisdom Haarlem-Amsterdam,
Bisschop is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks.
postadres:
Postbus 1053
2001 BB Haarlem
telefoon: 023 – 511 26 00
fax: 023 – 511 26 29
E-mail: info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
internet: www.bisdom-haarlem.nl

Het bisdom geeft maandelijks het blad “Samen kerk” uit. Dit blad ligt achter in onze kerken en is gratis mee te nemen

IMG-8221
IMG-8205