KERKBIJDRAGE

GEBRUIK DE QR CODE OM UW KERKBIJDRAGE OVER TE MAKEN

U kunt  uw kerkbijdrage overmaken door de bovenstaande QR code te scannen met de camera op uw mobiele telefoon.

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht. De RK parochie Texel beschikt dan ook over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De ANBI status betekent dat donateuren hun giften kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Klik HIER voor de voorwaarden.

Doordat onze parochie een door de belastingdienst erkend goed doel is, worden de benodigde gegevens van onze parochie gepubliceerd op een landelijke ANBI site van de Rooms Katholieke kerk.

Mocht u de ANBI status van RK parochie Texel bij de belastingdienst willen natrekken, dan kunt u hiervoor de volgende link gebruiken: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA655