HUWELIJK IN DE RK PAROCHIE TEXEL

Wanneer u uw huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen kunt u contact opnemen met de parochie coördinator

door te bellen naar 0222-322161 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl

Fijn, dat u overweegt om deze, voor u bijzondere dag, in één van onze kerken te vieren. Wij doen ons best om deze plechtigheid zo gedenkwaardig mogelijk te maken.

Op aanvraag kunnen wij u een folder toesturen met alle informatie over het inzegenen van uw huwelijk in onze parochie.

We wensen u veel succes met alle voorbereidingen en als u verdere vragen heeft beantwoorden we die uiteraard graag.

DATUM

Tijdig overleg over datum en tijdstip van het huwelijk is, net als bij het stadhuis, óók van belang voor onze kerken. We denken aan een termijn van ca. 6 maanden van tevoren.

PRIESTER

In principe wordt uw huwelijk ingezegend door één van onze regio priesters. De parochie coördinator zal u met hen in contact brengen, en in gezamenlijk overleg met hen de door u gewenste datum vastleggen.

Op uw verzoek kan het inzegenen van uw huwelijk ook gebeuren door een priester van uw eigen keuze, bijv. een pastoor van uw eigen parochie. Het is dan wel van belang dat u met de priester van uw keuze afspreekt dat hij contact opneemt met de pastoor van onze parochie voor het overleggen van de benodigde formulieren en met de parochie coördinator van de RK Parochie Texel voor de andere zaken van organisatorische aard.

VOORBEREIDENDE GESPREKKEN

Om uw huwelijksinzegening voor te bereiden zullen er een aantal gesprekken plaatsvinden met de priester die uw huwelijk zal inzegenen. Waarbij onder andere de huwelijksviering inhoudelijk met u zal worden samengesteld.

 

 

Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat.