UITVAART IN DE RK PAROCHIE TEXEL

Wanneer u informatie wenst of vragen heeft omtrent een avondwake / uitvaart in onze parochie,

kunt u contact opnemen met de parochie coördinator door te bellen naar (0222) 322 161 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl

Onze parochie beschouwt het als een belangrijke taak mensen nabij te zijn als ze te maken krijgen met het sterven van een dierbare. Graag verlenen wij onze medewerking om met zorg en respect de laatste eer te bewijzen aan de overledene.

Wanneer u een kerkelijke inzet wenst bij een overlijden kunt u dit kenbaar maken bij de uitvaartondernemer. Hij/zij zal contact opnemen met de priester en parochie coördinator om het een en ander vast te leggen.

UITVAARTVIERINGEN

Een uitvaartviering kan op meerdere manieren gestalte krijgen, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden. Bij de keuze voor de uitvaartviering, alsmede de voorbereiding en samenstelling van de viering willen wij u graag bijstaan.

Woord- en Gebedsviering

Tijdens een woord- en gebedsviering gaat een priester voor en wordt er geen communie uitgereikt; er is daarom meer ruimte voor een eigen inbreng, een persoonlijk woord, een in memoriam, gedicht of zelfgekozen tekst. Evenals bij de eucharistieviering zijn er de vaste rituelen, gebeden en (bijbel)teksten. De kaarsen rondom de overledene worden aangestoken en de priester zal de overledene zegenen met wijwater en wierook. De muzikale ondersteuning kan worden gegeven door het koor en of door CD muziek naar eigen keuze.

Eucharistieviering

Tijdens een eucharistieviering gaat een priester voor en is de communie-uitreiking onderdeel van de viering. Er zijn vaste rituelen, gebeden en (bijbel)teksten. De kaarsen rondom de overledene worden aangestoken en de priester zal de overledene zegenen met wijwater en wierook. Ook is er ruimte voor een persoonlijk woord e/o een in memoriam. Het koor ondersteunt de viering muzikaal.

Begrafenis of crematie:

Na de uitvaartviering in de kerk zal de afsluiting op het kerkhof verzorgd worden door de voorganger. Is er na de uitvaartviering in de kerk een crematie, dan wordt de begeleiding verder overgenomen door de uitvaartverzorger.

Condoleance:

Het is ook mogelijk om de kerk te reserveren voor een condoleance. Dit kunt u kenbaar maken aan de uitvaartondernemer, die dit vervolgens zal bespreken met de parochie.