EERSTE HEILIGE COMMUNIE

IN DE RK PAROCHIE TEXEL

 

In onze parochie worden kinderen vanaf groep 4 en 5 in het basisonderwijs 1 keer per twee jaar, in het voorjaar, voorbereid op hun Eerste Heilige Communie.

In het najaar voorafgaand aan de voorbereiding is er een informatieve regionale ouderavond voor alle ouders van communicanten en vormelingen in onze regio. Deze ouderavond vindt plaats in Den Helder. Op de home pagina vindt u meer informatie over deze informatie avond.

Na deze informatieve ouderavond kunt u uw kind opgeven voor de voorbereiding op de eerste Heilige Communie.

VOORBEREIDING

De voorbereiding wordt begeleidt door de werkgroep Eerste Heilige Communie i.s.m. het pastorale team. Deze vindt, net als de feestelijke viering van de eerste Heilige Communie, plaats op Texel.

De eerste bijeenkomst voor de voorbereiding van de communicanten zal in januari zijn, vervolgens komen de kinderen 1x per week bij elkaar in de pastorie. We werken met het project “Gods Grootste Geschenk” wat ook in de hele regio wordt gebruikt.

Vanzelfsprekend staan er ook enkele ouderavonden op het programma; deze vinden ook op Texel plaats.

OPGAVE

Wanneer u uw kind wilt mee laten doen met de voorbereiding op de eerste Heilige Communie kunt u contact opnemen met de parochie coördinator

door te bellen naar (0222) 322 161 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl

Bij uw opgave geeft u aan dat het om de Eerste Heilige Communie gaat.

Voor de verdere afhandeling hebben wij nog enkele gegevens nodig zoals:

de volledige namen van het kind,

de geboortedatum,

de doopdatum en kerk waar het kind is gedoopt.

Namen van de ouders,

adres

telefoonnummer en

e-mail.