HARTELIJK  WELKOM

Wij zijn de Rooms Katholieke parochie op het Waddeneiland Texel.

Op de eerste zondag van de maand om 9.30 uur in de H. Francisca Romanakerk in De Cocksdorp en om 11.00 uur in de H.  Joh. de Doperkerk in Den Burg. Op alle resterende zondagen is er in de H. Joh. de Doperkerk in Den Burg om 10.00u een viering. In de H. Martinus kerk in Oudeschild zijn  geen vieringen meer.

Alle drie de kerken in De Cocksdorp, Oudeschild en Den Burg zijn dagelijks geopend voor een bezoek, gebed en het opsteken van een kaarsje.

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op onze website.

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Het actuele vieringenrooster vindt u door op de tab “De kerkdiensten” te klikken.

VIERINGEN BIJWONEN MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA

  • U kunt onze vieringen vanuit de Johannes de Doper kerk meeluisteren of terug luisteren via  www.kerkdienstgemist.nl of gebruik hiervoor de knop “KERKDIENST GEMIST LUISTEREN” voor een rechtstreekse link.

DE PAROCHIEAGENDA

URLAUBSSEELSORGE TEXEL

VIERINGEN

zondag 16 juni  10.00 Den Burg Woord- en communieviering, Vaderdag
zondag 23 juni 10.00 Den Burg Eucharistie, Dag van H. Johannes de Doper, koffie
woensdag 26 juni 10.30 De Gollards Eucharistie

COLLECTE & KERKBIJDRAGE

Het draait in de kerk niet om geld, juist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.
De collecte opbrengsten van de afgelopen periode is beduidend minder…
Als tip willen we u meegeven dat u zo mogelijk toch nog uw collecte giften over kunt maken op

NL35 RABO 0362 5345 00

ten name van RK parochie Texel onder vermelding van ‘Collecte’.

Op ditzelfde rekeningnummer kunt u ook onze parochie financieel ondersteunen met uw kerkbijdrage onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

HARTELIJKE DANK VOOR UW BIJDRAGE

CONTACT PASTORAAL TEAM & SECRETARIAAT

[

PERSOONLIJK CONTACT

U kunt zelf contact opnemen met het pastorale team voor een telefonisch gesprek, huisbezoek, communie aan huis, ziekenzalving, uitvaart, sacrament van boete en verzoening,  huwelijk, jubilea, doop, communie, vormsel.

Eventueel kunt u dit ook melden via een emailbericht aan secretariaat@rkparochietexel.nl of telefonisch via 0222 322161 vermeld dan  duidelijk uw naam en adres dan zullen wij dit doorgeven aan de pastores.

PASTORAAL TEAM

Pastoor Ivan Garcia Ferman      tel nr. 06 –  17129642

Kapelaan Maciej Gradzki            tel nr. 06 –  25574966

SECRETARIAAT

Voor opgave van misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen betreffende onze parochie die bij u leven, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag – woensdag tijdens kantoor uren tel nr. 0222 322161, kies 1 in het keuzemenu

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl