BEREIKBAARHEID PAROCHIE

U kunt telefonisch contact opnemen met iemand van het pastorale team:

Pastoor Ivan Garcia                06 17 12 96 42

Kapelaan Pawel Banaszak     06 46 55 45 69

Kapelaan Maciej Gradzki        06 25 57 49 66

Diaken Henk Schrader

Voor de volgende zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat:

  • Algemene informatie over de parochie
  • Het maken van afspraken over vieringen (doop, communie, huwelijk, jubileum, uitvaart)
  • Het aanvragen van Communie aan huis
  • Een huisbezoek van een priester
  • Het melden van veranderingen in de ledenadministratie (geboorte, verhuizing, overlijden)
  • Het opgeven van intenties
  • Informatie over de diverse werkgroepen of diensten

Het secretariaat is telefonisch en per e-mail bereikbaar van maandag t/m woensdag.

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

Pastorie  [secretariaat]
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg