HEILIG VORMSEL IN DE RK PAROCHIE TEXEL

Wanneer u uw kind wilt mee laten doen met de voorbereiding op het Heilig Vormsel kunt u contact opnemen met de parochie coördinator door te bellen naar (0222) 322-161 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl

In onze parochie worden kinderen vanaf groep 7 en 8 in het basisonderwijs 1 keer per twee jaar, in het voorjaar van een even jaartal, voorbereidt op hun Heilig Vormsel.

In het najaar voorafgaand aan de voorbereiding is er een informatieve regionale ouderavond voor alle ouders van vormelingen en communicanten in onze regio. Deze ouderavond vind plaats in Den Helder. Op de home pagina vindt u meer informatie over deze informatie ouderavond.

Na deze informatieve ouderavond kunt u uw kind opgeven voor de voorbereiding op het Heilig Vormsel.

VOORBEREIDING

De voorbereiding wordt begeleidt door de werkgroep Heilig Vormsel i.s.m. het pastorale team. En vindt plaats op Texel.

De eerste bijeenkomst voor de voorbereiding van de vormelingen zal eind januari zijn, vervolgens komen de kinderen 1x per week bij elkaar in de pastorie. We werken met het project “In Vuur en Vlam” wat ook in de hele regio wordt gebruikt. Vanzelfsprekend staan er ook enkele ouderavonden op het programma, deze vinden ook op Texel plaats.