HET PAROCHIEBESTUUR

Het parochiebestuur regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de R.K. Parochie Texel

Zoekt u contact met het parochiebestuur?

Dat kan door te schrijven of mailen t.a.v. Parochiebestuur naar het onderstaande adres.

Bellen kan ook.

Molenstraat 34
1791 DL Den Burg
Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

Voorzitter/administrator:
Pastoor I. Garcia

Vice voorzitter:
Dhr. P. Zijm

Secretaris:
Mevr M. Zijm-van der Wetering

Penningmeester:
Mevr. A. van der Heide – Witte

Onderhoud: 
Dhr. F. Stolk

Lid: 
Dhr. H. Koot

OVERIGE

Voor zaken betreffende de Administratie / beheer RK begraafplaatsen en Caritas [PCI] kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

 

Administratie / beheer RK begraafplaatsen:
Dhr. J. Keesom
Thijsselaan 107
1791 VG Den Burg
tel. (0222) 315640
E-mail: jc.keesom@kpnmail.nl

Caritas [ PCI ]:
Mevr. L. Zoetelief
Molenstraat 56
1791 DM Den Burg
tel. 06 38909487
E-mail: pcitexel@gmail.com