Het parochiebestuur

Het parochiebestuur regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de R.K. Parochie Texel

Contactadres voor het parochiebestuur is:
Molenstraat 34
1791 DL Den Burg.
Tel: 0222-322161
E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

Voorzitter/administrator:
Pastoor I. Garcia

Bassingracht 20
1781 CE Den Helder
Tel. 06-17129642
E-mail: fgi0017@gmail.com

Vice voorzitter:
Dhr. H. Ran

Vroonlant 17
1791 WK Den Burg
tel. (0222) 321090
E-mail: hran@texel.com

Secretaris:
Mevr. M. Zijm – v.d. Wetering
Kogerstraat 112
1791 EV Den Burg
tel. 0222 314205
E-mail: mjzijm@kpnmail.nl

Penningmeester:
Mevr. E. van der Meer

Kogerstraat 63
1791 ER Den Burg
tel. 06 20889231
E-mail: eveline@dekuyper.net

Leden van het parochiebestuur:
Dhr. F. Stolk
Molenlaan 4
1795 AM De Cocksdorp
tel. (0222) 316443
E-mail: frans.stolk@texel.com

Leden van het parochiebestuur:
Mevr.E. Koopman
Hoefslag 3
1791 SB Den Burg
tel. (0222) 314379
E-mail: koopmanerna3@gmail.com

Leden van het parochiebestuur:

Adviseur:
Mevr. H. Hin-Witte
Vloedlijn 44
1791 HK Den Burg
tel. 06 38371049
E-mail: hennyhin@hetnet.nl

Overige

Voor zaken betreffende de Administratie / beheer RK begraafplaatsen en Caritas[PCI] kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

 

Administratie / beheer RK begraafplaatsen:
Dhr. J. Keesom
Thijsselaan 107
1791 VG Den Burg
tel. (0222) 315640.
E-mail: jc.keesom@kpnmail.nl

Caritas [ PCI ]:
Mevr. L. Zoetelief
Molenstraat 56
1791 DM Den Burg
tel. 06 38909487
E-mail: pcitexel@gmail.com