De parochie in het groter geheel

R.K. parochie Texel behoort samen met Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand en Den Helder tot de regio “ Noordkop”. Een aantal keren per jaar hebben afgevaardigden van de parochiebesturen uit de regio met elkaar een overleg. En diverse werkgroepen werken waar mogelijk samen.

De websites van de andere regioparochies zijn:

Breezand Anna Paulowna en ’t Zand vormen samen een personele unie onder de naam “Trinitas”

Jozefschool

De Jozefschool is de katholieke school op ons eiland. De school en RK parochie Texel werken op een prettige manier samen. In gezamenlijk overleg kijken wij waar wij elkaar kunnen helpen inspireren en zo nodig versterken.

Onze samenwerking is vooral zichtbaar in het feit dat de school gebruik maakt van de kerk voor hun kerstviering. Hiervoor wordt o.a. een kerstmusical ingestudeerd door groep 6 en deze wordt opgevoerd voor de hele school op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie. Op kerstavond wordt de musical opnieuw opgevoerd voor alle belangstellenden tijdens de herdertjesviering van de parochie . Dit is ieder jaar weer een groot evenement en een enorm succes.

Tevens bezoeken de kinderen van de Jozefschool 3x in hun schoolcarrière de kerk in de tijd voor Pasen. Er worden dan rondleidingen verzorgd door de kerk voor de groepen 1-2, 4 en 7. Waarbij we onder andere kijken wat er allemaal te zien is in een kerk. Maar ook staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

Verder komt de parochie op bezoek in de groepen 4 en 5 om wat meer te vertellen over de eerste H. Communie. Of in de groepen 7 en 8 om te vertellen over het H. Vormsel.

Bij grote vieringen kan de school zo nodig gebruik maken van de kerk. En ook als parochie kunnen wij af en toe gebruik maken van de school.

Contact Jozefschool,
Beatrixlaan 46
1791 GD Den Burg,
tel. 0222-312319
Email:directeur.jozefschooltexel@sarkon.nl

Internet: www.jozefschooltexel.nl

Dekenaat Alkmaar

Sinds 2009 is het bisdom ingedeeld in 3 dekenaten. De dekenaten zijn weer onderverdeeld in regio’s, waarin diverse parochies met elkaar samenwerken. De parochie Texel vormt met andere parochies van Limmen tot Texel het Dekenaat Alkmaar.

Contact Dekenaat,
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen,
tel. 0224-212357
Email:secetariaat@dekenaatalkmaar.nl 

Bisdom Haarlem-Amsterdam,

De R.K. parochie Texel valt onder het bisdom Haarlem-Amsterdam,
Bisschop is Mgr. dr. J.M. Punt.
Hulpbisschop is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks.
postadres:
Postbus 1053
2001 BB Haarlem
telefoon: 023 – 511 26 00
fax: 023 – 511 26 29
E-mail: info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
internet: www.bisdom-haarlem.nl

Het bisdom geeft maandelijks het blad “Samen kerk” uit. Dit blad ligt achter in onze kerken en is gratis mee te nemen

IMG-8221
IMG-8205