De parochie in het groter geheel

R.K. parochie Texel behoort samen met Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand en Den Helder tot de regio “ Noordkop”. Een aantal keren per jaar hebben afgevaardigden van de parochiebesturen uit de regio met elkaar een overleg. En diverse werkgroepen werken waar mogelijk samen.

De websites van de andere regioparochies zijn:

Breezand Anna Paulowna en ’t Zand vormen samen een personele unie onder de naam “Trinitas”

Dekenaat Alkmaar

Sinds 2009 is het bisdom ingedeeld in 3 dekenaten. De dekenaten zijn weer onderverdeeld in regio’s, waarin diverse parochies met elkaar samenwerken. De parochie Texel vormt met andere parochies van Limmen tot Texel het Dekenaat Alkmaar.

Deken E. Moltzer,
Gedempte Gracht 64
1741 GD Schagen,
tel. 0224-212357
Email:secretariaat@dekenaatalkmaar.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam,

De R.K. parochie Texel valt onder het bisdom Haarlem-Amsterdam,
Bisschop is Mgr. dr. J.M. Punt.
Hulpbisschop is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks.
postadres:
Postbus 1053
2001 BB Haarlem
telefoon: 023 – 511 26 00
fax: 023 – 511 26 29
E-mail: info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
internet: www.bisdom-haarlem.nl

Het bisdom geeft maandelijks het blad “Samen kerk” uit. Dit blad ligt achter in onze kerken en is gratis mee te nemen

IMG-8221
IMG-8205