Kerkbijdrage

Voor velen is de kerk een plek die inspireert. Waar u mensen ontmoet en een fijn gesprek heeft. Bijvoorbeeld tijdens het koffie drinken achterin de kerk na afloop van een viering. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. Juist in deze tijd van oorlogen en verwarring kan de kerk u bemoedigen.De RK Parochie op Texel wil u graag blijven inspireren om geloof te houden in een goede toekomst en om samen mooie momenten te delen.

Een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en verblijdt. Daar helpt u toch graag aan mee? Met de kerkbijdrage geeft u de RK geloofsgemeenschap op Texel een belangrijk steuntje in de rug. U helpt zo de kerkgebouwen in stand te houden en dat er activiteiten worden ontplooid. Voor zover u dit nog niet heeft gedaan, willen wij u vriendelijk herinneren aan de kerkbijdrage voor dit jaar.

U kunt uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK Parochie Texel, onder vermelding van kerkbijdrage en het jaar.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, pastoor Ivan Garcia Férman

Per 1 januari 2016 is de ANBI wetgeving voor alle kerkelijke instanties in Nederland van kracht. De RK parochie Texel beschikt dan ook over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De ANBI status betekent dat donateuren hun giften kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Klik HIER voor de voorwaarden.

Doordat onze parochie een door de belastingdienst erkend goed doel is, worden de benodigde gegevens van onze parochie gepubliceerd op een landelijke ANBI site van de Rooms Katholieke kerk.

Mocht u de ANBI status van RK parochie Texel bij de belastingdienst willen natrekken, dan kunt u hiervoor de volgende link gebruiken: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA655