ALLE ACTIVITEITEN VOOR KIDS, JEUGD EN JONGEREN

IN ONZE PAROCHIE, DE REGIO EN HET BISDOM

ZIJN I.V.M. HET CORONAVIRUS TOT NADER ORDE UITGESTELD.

ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE OP TEXEL

VOOR ALLE KIDS-JEUGD-JONGEREN

INFO EN OPGAVE: TEL: 0222 – 322161 E-MAIL: secretariaat@rkparochietexel.nl 

&

ACTIVITEITEN  IN DE REGIO

VOOR DE

TIGER KIDS [voor kinderen van de basisschool]

TIGERS OF GOD [voor jongeren vanaf het H. Vormsel]

GET INSPIRERD [voor jongeren van 16+]

VOOR INFO EN OPGAVE REGIOACTIVITEITEN

TELEFOON 0223-612550  E-MAIL: jongerenregionoordkop@gmail.com