DOPEN IN DE RK PAROCHIE TEXEL

Wanneer u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de parochie coördinator

door te bellen naar 0222-322 161 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl

OPGAVE

Bij uw opgave geeft u aan dat het om een doop gaat. Voor de verdere afhandeling hebben wij de naam en geboortedatum van de dopeling nodig en uw adresgegevens inclusief uw telefoonnummer en mailadres.

VOORBEREIDING

De voorbereiding op de doop gebeurt in onze parochie in de privésfeer van het gezin. Het bestaat uit een aantal gesprekken met de ouders/verzorgers van de dopeling en een priester. Deze gesprekken kunnen zo mogelijk bij u thuis plaatsvinden. Hierbij wordt o.a. de doopviering volgens bepaalde richtlijnen samengesteld.

De priester neemt contact met u op om een afspraak te maken.

DOOPVIERING

In onze parochie is het mogelijk om te kiezen voor een doopviering in kleine, intieme kring. Bij voorkeur gebeurt dat op zondag in de dagkerk “de kleine Johannes” van Den Burg.

Maar het is ook mogelijk om de doop in één van de kerken in de andere dorpen te laten plaatsvinden.

Er kan ook worden gekozen voor een doop tijdens de eucharistieviering op zondag.

VOLWASSENEN

Volwassenen die gedoopt willen worden, worden middels een aantal gesprekken met de priester voorbereid op hun doop.