HUWELIJK IN DE RK PAROCHIE TEXEL

Wanneer u uw huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen kunt u contact opnemen met de parochie coördinator

door te bellen naar 0222-322161 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl

Fijn, dat u overweegt om deze, voor u bijzondere dag, in één van onze kerken te vieren. Wij doen ons best om deze plechtigheid zo gedenkwaardig mogelijk te maken.

Op aanvraag kunnen wij u een folder toesturen met alle informatie over het inzegenen van uw huwelijk in onze parochie.

We wensen u veel succes met alle voorbereidingen en als u verdere vragen heeft beantwoorden we die uiteraard graag.

DATUM

Tijdig overleg over datum en tijdstip van het huwelijk is, net als bij het stadhuis, óók van belang voor onze kerken. We denken aan een termijn van ca. 6 maanden van tevoren.

PRIESTER

In principe wordt uw huwelijk ingezegend door één van onze regio priesters. De parochie coördinator zal u met hen in contact brengen, en in gezamenlijk overleg met hen de door u gewenste datum vastleggen.

Op uw verzoek kan het inzegenen van uw huwelijk ook gebeuren door een priester van uw eigen keuze, bijv. een pastoor van uw eigen parochie. Het is dan wel van belang dat u met de priester van uw keuze afspreekt dat hij contact opneemt met de pastoor van onze parochie voor het overleggen van de benodigde formulieren en met de parochie coördinator van de RK Parochie Texel voor de andere zaken van organisatorische aard.

VOORBEREIDENDE GESPREKKEN

Om uw huwelijksinzegening voor te bereiden zullen er een aantal gesprekken plaatsvinden met de priester die uw huwelijk zal inzegenen. Waarbij onder andere de huwelijksviering inhoudelijk met u zal worden samengesteld.

KERKEN

U kunt uw huwelijk in de diverse kerken in onze parochie laten inzegenen.

Al onze kerken zijn gewijde plekken en we vragen u vriendelijk hier met respect mee om te gaan. Gebruik van onze locaties is dan ook alleen bestemd voor het uitvoeren van de kerkelijke inzegening van uw huwelijk.

KOOR

Wanneer u een koor bij uw huwelijksviering wenst, kunt u dat aangeven bij de parochie coördinator. Een termijn van 2 maanden vóór het huwelijk is hiervoor noodzakelijk.

LITURGIEBOEKJE

De meeste bruidsparen stellen prijs op een eigen boekje voor de viering. Ook dit is mogelijk en wij zullen dit in samenspraak met u en de priester samenstellen en vormgeven.

BLOEMVERSIERING

Er is in de kerken altijd een bescheiden bloemversiering op het priesterkoor aanwezig. Heeft u bijzondere wensen m.b.t. de bloemen, dan kunt u ook dit bespreken met de parochie coördinator. Eventuele extra kosten worden doorberekend.

KOSTEN

Voor alle kerken in de RK parochie Texel geldt een tarief van € 400,00*) voor een huwelijksviering.

Hierin zijn inbegrepen de kosten van de ruimte, de boekjes van de viering, de normale bloemversiering en de administratieve afhandeling.

Voor een koor en organist wordt €100.00*) in rekening gebracht.

Voor uw rekening komen verder – wanneer u deze wenst- extra bloemversiering.

Indien er extra schoonmaak werkzaamheden nodig zijn, zijn wij genoodzaakt deze aan u in rekening te brengen.

Wij zenden u na de huwelijksviering een rekening met de betalingsgegevens.

N.B. Kerkelijke huwelijken kunnen alléén worden gesloten in één van de R.K. kerken.

Bij oecumenische huwelijksvieringen is er overleg tussen de pastoor en de dominee.