ZIEKENZALVING / BEDIENEN

IN DE RK PAROCHIE TEXEL

 

Het sacrament van de ziekenzalving is voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt en behoefte aan heeft. Het is vooral een hulp in de nood waarin een ernstig zieke mens verkeert opdat zij kracht tot genezing uit dit sacrament kunnen putten. Voor het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving hoeft men niet terminaal ziek te zijn. We spreken immers over de zalving van de zieken. Het sacrament kan ook jaarlijks worden herhaald wanneer u dat wilt.

Omdat er op ons eiland geen inwonende priester is wordt dit sacrament jaarlijks, in het voorjaar, in een gezamenlijke speciale viering toegediend.

Op  woensdag 15 juni organiseren we weer een algemene ziekenzalving in onze parochie op Texel.

Tijdens een Eucharistieviering kunt u dit waardevolle sacrament ontvangen in het bijzijn van uw familie en vrienden in de Johannes de Doperkerk in Den Burg.

Wij kunnen zo nodig vervoer naar en van de kerk aanbieden.

Opgave vooraf is raadzaam. En kunt u nu alvast doen door contact op te nemen met ons secretariaat. U kunt daarbij ook al doorgeven of u van het vervoersaanbod gebruik wil maken.

Via  ons parochieblad KERK INN ZICHT en de website wordt u te zijner tijd meer geïnformeerd over deze viering.

Wij willen u graag verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om deze jaarlijkse gezamenlijke ziekenzalving bij te wonen en niet te wachten tot het laatste moment. Het is namelijk niet altijd mogelijk dat de priesters direct naar Texel kunnen komen.

 

Ook kunt u bij ziekte of voorafgaand aan een operatie of andere ingrijpende ziekenhuisbehandeling de ziekenzalving op individuele basis ontvangen. Een priester komt dan naar een afgesproken locatie waar het sacrament wordt toegediend.

Wij stellen het op prijs wanneer u rekening kunt houden met de dagen dat er een priester op het eiland aanwezig is. In principe is dat iedere woensdag en op zondag wanneer er een Eucharistieviering is.

 

Afspraak maken voor een ziekenzalving?

Voor ziekenzalvingen op afspraak kunt u bellen met:

pastoor Ivan Garcia 06 17129642.

Titel