Welkom, fijn dat u onze website bezoekt.

R.K. parochie Texel is, zoals de naam al doet vermoeden, een Rooms Katholieke parochie op het Waddeneiland Texel. Wij zijn een zelfstandige parochie en hebben vier parochiekerken waar in drie kerken nog met regelmaat wordt gekerkt.

Onze parochie vormt samen met Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand en Den Helder de regio “ Noordkop”.

Er is één pastoraal team beschikbaar voor de gehele regio. Het team bestaat uit: pastoor Ivan Garcia, kapelaan Pawel Banaszak en diaken Henk Schrader.

Vanwege dit kleine pastorale team en de grote van onze regio met zijn bijzondere geografische indeling [een eilandparochie, een stadsparochie, en drie dorpsparochies] is het niet altijd mogelijk om iedere zondag een Eucharistieviering aan te bieden op ons eiland. In dat geval is er zo mogelijk een Woord en Communieviering o.l.v. de diaken of parochianen.

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op onze website onder de kop *De kerkdiensten

ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE VIERINGEN EN KERKEN

In verband met het coronavirus zijn er in onze parochie op Texel nog TOT 1 JULI GEEN OPENBARE VIERINGEN.
Vanaf ZONDAG 5 JULI worden de vieringen weer hervat binnen alle gestelde maatregelen van de overheid en het bisdom.
************************************************************************

  • Al onze kerken zijn dagelijks geopend voor het aansteken van een kaarsje en gebed
  • In juni wordt de uitzending van de zondagse vieringen via internet aangeboden, zodat we als grote parochiegemeenschap verbonden kunnen blijven. Vanaf zaterdagavond staan deze vieringen on-line. Hiernaast vindt u een knop met een link om deze viering te kunnen bijwonen.
  • Op woensdagavond is er een gebedsviering die via www.kerkdienstgemist.nl te beluisteren is, ook hiervoor vindt u hiernaast een knop met een link om te kunnen luisteren.

VANAF 5 JULI WORDEN DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE WEER HERVAT.
Dat zal vooralsnog alleen in de Johannes de Doper kerk in Den Burg zijn iedere zondag in juli en augustus om 10 uur. Omdat we in deze kerk alle maatregelen het beste kunnen waarborgen.
De maatregelen kunt u lezen in het protocol.

LET OP: U MOET ZICH AANMELDEN OM DE VIERINGEN TE KUNNEN BIJWONEN !
Dat kan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur tot vrijdag voor de desbetreffende zondag
 telefonisch 0222 322161
 per e-mail secretariaat@rkparochietexel.nl
Daarbij vragen wij van u:
• uw naam,
• het aantal personen,
• of u tot één huishouden behoord,
• het adres en telefoonnummer en evt. e-mailadres waar we u zo nodig kunnen bereiken.

VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID!
VRAGEN WIJ U OM TIJDENS DE VIERING ALLE AANWIJZINGEN VAN DE MEDEWERKERS OP TE VOLGEN.
Het is ook goed om te weten, dat we bij de entree van de kerk moeten controleren of u zich heeft aangemeld, en naar uw gezondheid moeten vragen. Wij hopen op uw soepele medewerking en begrip.

CONTACT

• Het pastorale team is telefonisch bereikbaar wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek.
• Het secretariaat is alleen telefonisch bereikbaar op telefoon nummer 0222 322161 of per mail secretariaat@rkparochietexel.nl
• Onze kerken zijn elke dag van 10.00 – 17.00 uur open voor gebed en het opsteken van een kaarsje.
• Ons parochieblad “De Vuurtoren” komt eind juni uit met alle informatie over het hervatten van de vieringen vanaf zondag 5 juli . 
• In de kerken ligt de actuele informatie en het protocol omtrent de maatregelen in onze parochie . U kunt een exemplaar ophalen en eventueel bezorgen bij onze kwetsbare medeparochianen. Tevens staat deze informatie op de website.

• Op onze website bij NIEUWS vindt u diverse artikelen omtrent de coronacrisis.

******************************************************************************************

ACTUEEL PAROCHIEBLAD [klik op de afbeelding]

***************************************************************

COLLECTE

Het draait in de kerk niet om geld, júist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.
De collecte opbrengsten van maart, april en mei staan op … nul + een klein beetje…
Als tip willen we u meegeven dat u zo mogelijk toch nog uw collecte giften over kunt maken op NL35 RABO 0362 5345 00 ten name van RK parochie Texel onder vermelding van Collecte.

HARTELIJKE DANK VOOR UW BIJDRAGE

***************************************************************

Kaarsje opsteken?

Onze kerken zijn dagelijks geopend . Zodat u de mogelijkheid heeft om o.a. een kaarsje op te steken bij Maria. [Vanaf november tot maart zijn de kerken in Oudeschild , Oosterend en De Cocksdorp beperkt geopend.]

IMG-8228