HARTELIJK  WELKOM OP DE WEBSITE VAN RK PAROCHIE TEXEL

Onze parochie is, zoals de naam al doet vermoeden, een Rooms Katholieke parochie op het Waddeneiland Texel. Wij zijn een zelfstandige parochie en hebben drie  parochiekerken. Iedere zondag is er een viering. Op de eerste zondag van de maand om 9.30 uur in de H. Francisca Romanakerk in De Cocksdorp en om 11.00 uur in de H.  Joh. de Doperkerk in Den Burg. Op alle resterende zondagen is er in de H. Joh. de Doperkerk in Den Burg om 10.00u een viering . In de H. Martinus kerk in Oudeschild zijn  geen vieringen meer.

Alle drie de kerken in De Cocksdorp, Oudeschild en Den Burg zijn dagelijks geopend voor een bezoek, gebed en het opsteken van een kaarsje.

Onze parochie vormt samen met Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand, Julianadorp en Den Helder de regio “ Noordkop”,  met één pastoraal team. Het team bestaat uit: pastoor Ivan Garcia, kapelaan Pawel Banaszak, kapelaan Maciej Gradzki en diaken Henk Schrader. Pastoor Ivan is tevens de Deken van het Dekenaat Schagen waar ook onze parochie bij hoort.

Vanwege dit kleine pastorale team en de grote van onze regio met zijn bijzondere geografische indeling [een eilandparochie, een stadsparochie, en drie dorpsparochies] is   het niet altijd mogelijk om iedere zondag een Eucharistieviering aan te bieden op ons eiland. In dat geval is er zo mogelijk een Woord en Communieviering o.l.v. de diaken of   parochianen.

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op onze website.

Kaarsje opsteken?

Onze kerken zijn dagelijks geopend . Zodat u de mogelijkheid heeft om o.a. een kaarsje op te steken bij Maria.
Vanaf heden kunt u uw kaarsjes ook digitaal betalen in onze kerken door gebruik te maken van de QR code die u bij de kaarsen kunt vinden.

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Het actuele vieringenrooster vindt u door op de knop “TEXEL VIERINGEN ROOSTER” te klikken.

VIERINGEN BIJWONEN MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA

  • U kunt onze vieringen vanuit de Johannes de Doper kerk meeluisteren of terug luisteren via  www.kerkdienstgemist.nl of gebruik hiervoor de knop “KERKDIENST GEMIST LUISTEREN” voor een rechtstreekse link.
  • Iedere woensdag verzorgt het pastoraal team een bezinningsmoment op het You-Tube kanaal van RK Regiobreed Noordkop, een rechtstreekse link vindt u onder de knop   ‘KRUIMELS’.

DE PAROCHIEAGENDA

ONZE PAROCHIE IN BEWEGING

VIERINGEN DEZE WEEK

1e PINKSTERDAG      

Zo 28 mei

 

10.00u

 

Den Burg

 

Eucharistieviering

 

COLLECTE & KERKBIJDRAGE

Het draait in de kerk niet om geld, juist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.
De collecte opbrengsten van de afgelopen periode is beduidend minder…
Als tip willen we u meegeven dat u zo mogelijk toch nog uw collecte giften over kunt maken op

NL35 RABO 0362 5345 00

ten name van RK parochie Texel onder vermelding van ‘Collecte’.

Op ditzelfde rekeningnummer kunt u ook onze parochie financieel ondersteunen met uw kerkbijdrage onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

U kunt ook de onderstaande QR code scannen om uw kerkbijdrage te betalen.

Gebruik hiervoor de camera App op uw telefoon.

HARTELIJKE DANK VOOR UW BIJDRAGE

CONTACT PASTORAAL TEAM & SECRETARIAAT

PERSOONLIJK CONTACT

U kunt zelf contact opnemen met het pastorale team voor een telefonisch gesprek, huisbezoek, communie aan huis, ziekenzalving, uitvaart, sacrament van boete en verzoening,  huwelijk, jubilea, doop, communie, vormsel.

Eventueel kunt u dit ook melden via een emailbericht aan secretariaat@rkparochietexel.nl of telefonisch via 0222 322161 vermeld dan  duidelijk uw naam en adres dan zullen wij dit doorgeven aan de pastores.

PASTORAAL TEAM

Pastoor Ivan Garcia Ferman      tel nr. 06 –  17129642

Kapelaan Pawel Banaszak         tel nr. 06 –  46554569

Kapelaan Maciej Gradzki            tel nr. 06 –  25574966

Diaken Henk Schrader                tel nr. 06 –  10306086

SECRETARIAAT

Voor opgave van misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen betreffende onze parochie die bij u leven, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag – woensdag tijdens kantoor uren tel nr. 0222 322161

Op dinsdag en woensdag van 10 – 12 uur is de parochie coördinator aanwezig op het secretariaat.

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl