Kaarsje opsteken?

Onze kerken zijn dagelijks geopend . Zodat u de mogelijkheid heeft om o.a. een kaarsje op te steken bij Maria.
Vanaf heden kunt u uw kaarsjes ook digitaal betalen in onze kerken door gebruik te maken van de QR code die u bij de kaarsen kunt vinden.

IMG-8228

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN.

Het actuele vieringenrooster vindt u door op de knop “TEXEL VIERINGEN ROOSTER” te klikken.

VIERINGEN BIJWONEN MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA

  • U kunt onze vieringen vanuit de Johannes de Doper kerk meeluisteren of terug luisteren via  www.kerkdienstgemist.nl of gebruik hiervoor de knop “KERKDIENST GEMIST LUISTEREN” voor een rechtstreekse link.
  • Iedere woensdag verzorgt het pastoraal team een bezinningsmoment op het You-Tube kanaal van RK Regiobreed Noordkop, een rechtstreekse link vindt u onder de knop   ‘KRUIMELS’.
IMG_7712

CONTACT  PASTORALE TEAM & SECRETARIAAT

In verband met vakantie is het secretariaat gesloten van 15 juli tot en met 7 augustus.

We zijn wel telefonisch bereikbaar.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met het pastorale team.

PERSOONLIJK CONTACT

U kunt zelf contact opnemen met het pastorale team voor een telefonisch gesprek, huisbezoek, communie aan huis, ziekenzalving, uitvaart, sacrament van boete en verzoening,  huwelijk, jubilea, doop, communie, vormsel.

Eventueel kunt u dit ook melden via een emailbericht aan secretariaat@rkparochietexel.nl of telefonisch via 0222 322161 vermeld dan  duidelijk uw naam en adres dan zullen wij dit doorgeven aan de pastores.

PASTORAAL TEAM

Pastoor Ivan Garcia Ferman      tel nr. 06 –  17129642

Kapelaan Pawel Banaszak         tel nr. 06 –  46554569

Kapelaan Maciej Gradzki            tel nr. 06 –  25574966

Diaken Henk Schrader                tel nr. 06 –  10306086

SECRETARIAAT

Voor opgave van misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen betreffende onze parochie die bij u leven, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van maandag – woensdag tijdens kantoor uren tel nr. 0222 322161

Op dinsdag en woensdag van 10 – 12 uur is parochie coördinator Henny Hin aanwezig op het secretariaat.

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

R.K. PAROCHIE TEXEL

Onze parochie is, zoals de naam al doet vermoeden, een Rooms Katholieke parochie op het Waddeneiland Texel. Wij zijn een zelfstandige parochie en hebben drie parochiekerken. Tijdens de Coronapandemie kunnen we helaas niet in alle drie de kerken vieren. Alleen in de Johannes de Doper kerk in Den Burg kunnen we alle maatregelen handhaven. Zolang  deze maatregelen gelden is er iedere zondag maar één viering in onze parochie om 10 uur in de Johannes de Doper kerk in Den Burg.

Alle drie de kerken in De Cocksdorp, Oudeschild n Den Burg zijn wel dagelijks geopend voor een bezoek, gebed en het opsteken van een kaarsje.

 

Onze parochie vormt samen met Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand, Julianadorp en Den Helder de regio “ Noordkop”,  met één pastoraal team. Het team bestaat uit: pastoor Ivan Garcia, kapelaan Pawel Banaszak, kapelaan Maciej Gradzki en diaken Henk Schrader. Pastoor Ivan is tevens de Deken van het Dekenaat Schagen waar ook onze parochie  bij hoort.

Vanwege dit kleine pastorale team en de grote van onze regio met zijn bijzondere geografische indeling [een eilandparochie, een stadsparochie, en drie dorpsparochies] is het niet altijd mogelijk om iedere zondag een Eucharistieviering aan te bieden op ons eiland. In dat geval is er zo mogelijk een Woord en Communieviering o.l.v. de diaken of parochianen.

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op onze website onder de kop *De kerkdiensten”

ONZE PAROCHIEAGENDA

ONZE PAROCHIE IN BEWEGING

***************************************************************

COLLECTE – KERKBIJDRAGE

Het draait in de kerk niet om geld, juist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.
De collecte opbrengsten van de afgelopen periode is beduidend minder…
Als tip willen we u meegeven dat u zo mogelijk toch nog uw collecte giften over kunt maken op

NL35 RABO 0362 5345 00

ten name van RK parochie Texel onder vermelding van ‘Collecte’.

Op ditzelfde rekeningnummer kunt u ook onze parochie financieel ondersteunen met uw kerkbijdrage onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

U kunt ook de onderstaande QR code scannen om uw kerkbijdrage te betalen.

Gebruik hiervoor de camera App op uw telefoon.

HARTELIJKE DANK VOOR UW BIJDRAGE

***************************************************************

QR kerkbijdrage Texel