GEEN KERSTVIERINGEN IN RK KERKEN OP TEXEL

De persconferentie van de regering  heeft het pastoraal team en de parochiebesturen doen besluiten om in de r.-k.  kerken van de regio De Noordkop geen vieringen te houden op 24, 25 en 26 december.

KIJK OP ONDERSTAANDE LINK VOOR DE KERSTBOODSCHAP VAN PASTOOR IVAN GARCIA

http://www.rkparochietexel.nl/wp-content/uploads/2020/12/kerstboodschap-pastoor-Ivan-Garcia.mov

 

“Met pijn in het hart”, zegt deken-pastoor Ivan García, “maar we kunnen maar 30 mensen per viering ontvangen. En dan moeten we  -zeker in de grotere gemeenschappen- een veelvoud van 30 mensen teleurstellen. Wie laten we dan toe? Wie kunnen er niet bij zijn? Alle parochianen zijn ons even dierbaar. Dan maar beter de solidariteit van het allemáál niet kunnen vieren.”

“We zouden in de grotere kerken zeker meer mensen kunnen ontvangen, maar dat doen we al vele weken niet. 30 bezoekers is het maximum dat geldt voor vele maatschappelijke sectoren. Het is goed dat kerken zich daarbij aansluiten en hun verantwoordelijkheid nemen.”

Pastoor Ivan: “Het is heel verdrietig dat het zo moet, maar dat geldt niet alleen voor kerken. De beleving van het samen feestelijk vieren van Kerstmis is ontzettend belangrijk en waardevol. Maar de échte boodschap zit natuurlijk niet in het uiterlijke vieren; Kerstmis gaat van hart tot hart. Dat realiseren we ons heel nadrukkelijk in deze dagen. We roepen de parochianen dan ook op om extra oog te hebben voor de mensen die noodgedwongen een écht eenzame kerst moeten vieren”.

Niet alleen op Texel zijn geen katholieke kerstvieringen. Ook in de parochies van Den Helder, Julianadorp, Breezand, Anna Paulowna, ’t Zand en Schagen wordt er niet gevierd.

Veel kerken zullen met de kerstdagen wel open zijn om mensen te ontvangen voor stil gebed, om een kaarsje op te steken en de kerststal te bekijken.

Tot slot zult u begrijpen dat ook het traditionele nieuwsjaar wensen in de Witte Burcht op de 1e zondag na nieuwjaar geen doorgang kan vinden.

 

We begrijpen uw teleurstelling maar hopen desondanks wel op uw begrip.

Uw pastorale team en het parochiebestuur.

—————————————————————————————————————–

 

ER ZIJN ALTERNATIEVEN

KERSTMIS IS TE BELANGRIJK OM HET NIET TE VIEREN. VIER DAAROM KERSTMIS THUIS.

De Nederlandse Bisschoppen en ons pastorale team nodigen u van harte uit om wel Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar alles anders door Covid-19.

  • Een tip daarbij is een speciale huisliturgie voor Kerstmis. Deze kunt u vinden op de site van het bisdom bisdomhaarlem-amsterdam.nl Kerstmis 2020 Huisliturgie Handreiking om thuis Kerstmis te vieren
  • Ook op de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Zijn er vieringen te zien.
  • Daarnaast is er ook nog een website in het leven geroepen vierkerstmis.nl hier kunt u handige links en downloads vinden die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren.

DOE MEE, VIER KERSTMIS!

—————————————————————————————————————–

WE KUNNEN WEL OP ZONDAG  VIEREN MET MAXIMAAL 30 PERSONEN


Maar vooralsnog alleen in de Johannes de Doper kerk in Den Burg. 

Omdat we in deze kerk alle maatregelen het beste kunnen waarborgen. Helaas kunnen we dit niet garanderen in onze kerken in De Cocksdorp en Oudechild.

De aanvang van de viering is iedere zondag om 10 uur. 

WILT U DE VIERING BIJWONEN?

U BENT VAN HARTE WELKOM

OMDAT ER MAXIMAAL 30 BEZOEKERS ZIJN TOEGESTAAN IN DE VIERINGEN VRAGEN WE U WEL OM TE RESERVEREN 

Door te bellen naar het secretariaat 0222 32 21 61 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl 

 

Verder adviseren wij u om de handhygiëne in acht te nemen.

De 1.5 m afstand aan te houden.

En een mondkapje te dragen wanneer u door de kerk loopt.

VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID!
VRAGEN WIJ U OM TIJDENS DE VIERING ALLE AANWIJZINGEN VAN DE MEDEWERKERS OP TE VOLGEN.

Wij hopen op uw soepele medewerking en begrip.

Houdt voor alle verdere ontwikkelingen en maatregelen deze website in de gaten.

CONTACT EN DIENSTEN  MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA

  • U kunt onze vieringen vanuit de Johannes de Doper kerk meeluisteren of terug luisteren via  www.kerkdienstgemist.nl of gebruik hiervoor de knop “KERKDIENST GEMIST LUISTEREN” voor een rechtstreekse link.
  • Iedere woensdag verzorgt het pastoraal team een bezinningsmoment op het You-Tube kanaal van RK Regiobreed Noordkop, een rechtstreekse link vindt u onder de knop  “WEKELIJKS BEZINNINGSMOMENT KIJKEN”.

CONTACT

NEEM GERUST CONTACT OP MET HET PASTORALE TEAM

Voor o.a. een telefonisch gesprek, huisbezoek, ziekenzalving, uitvaart, sacrament van boete en verzoening,  huwelijk, jubilea, doop, communie, vormsel,  .

Pastoor Ivan Garcia Ferman      tel nr. 06 –  17129642

Kapelaan Pawel Banaszak         tel nr. 06 –  46554569

Diaken Henk Schrader                tel nr. 06 –  10306086

Voor opgave misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Kunt u contact opnemen met de parochie coördinator Henny Hin.

Zij is  tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. en op afspraak aanwezig op het secretariaat  in de pastorie van Den Burg,

 

Secretariaat RK Parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

R.K. parochie Texel is, zoals de naam al doet vermoeden, een Rooms Katholieke parochie op het Waddeneiland Texel. Wij zijn een zelfstandige parochie en hebben vier parochiekerken waar in drie kerken nog met regelmaat wordt gekerkt.

Onze parochie vormt samen met Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand en Den Helder de regio “ Noordkop”.

Er is één pastoraal team beschikbaar voor de gehele regio. Het team bestaat uit: pastoor Ivan Garcia, kapelaan Pawel Banaszak en diaken Henk Schrader. Pastoor Ivan is tevens de Deken van het Dekenaat Schagen waar ook onze parochie  bij hoort.

Vanwege dit kleine pastorale team en de grote van onze regio met zijn bijzondere geografische indeling [een eilandparochie, een stadsparochie, en drie dorpsparochies] is het niet altijd mogelijk om iedere zondag een Eucharistieviering aan te bieden op ons eiland. In dat geval is er zo mogelijk een Woord en Communieviering o.l.v. de diaken of parochianen.

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op onze website onder de kop *De kerkdiensten”

ACTUEEL PAROCHIEBLAD [klik op de afbeelding]

***************************************************************

COLLECTE

Het draait in de kerk niet om geld, júist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.
De collecte opbrengsten van maart, april en mei staan op … nul + een klein beetje…
Als tip willen we u meegeven dat u zo mogelijk toch nog uw collecte giften over kunt maken op NL35 RABO 0362 5345 00 ten name van RK parochie Texel onder vermelding van Collecte.

HARTELIJKE DANK VOOR UW BIJDRAGE

***************************************************************

Kaarsje opsteken?

Onze kerken zijn dagelijks geopend . Zodat u de mogelijkheid heeft om o.a. een kaarsje op te steken bij Maria. [Vanaf november tot maart zijn de kerken in Oudeschild , Oosterend en De Cocksdorp beperkt geopend.]

IMG-8228