Kaarsje opsteken?

Onze kerken zijn dagelijks geopend . Zodat u de mogelijkheid heeft om o.a. een kaarsje op te steken bij Maria. [Vanaf november tot maart zijn de kerken in Oudeschild en De Cocksdorp beperkt geopend.]

IMG-8228

VIERINGEN R.K. PAROCHIE TEXEL

WILT U ONZE VIERINGEN BIJWONEN?

U BENT VAN HARTE WELKOM 

MAAR LATEN WE WEL VOORZICHTIG BLIJVEN!!!!!!!

WIJ HOUDEN  ONS AAN DE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID EN HET BISDOM.

Wij willen er bij u op aandringen om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus bij klachten blijf thuis.

Bezoekers van vie­rin­gen hoeven geen corona toegangsbe­wijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Aanmelden is niet meer nodig.

Wel staat er nog desinfectie spray klaar voor wie dat wil.

Wij adviseren ook om toch zo veel mogelijk de afstand te bewaren.

De kerken worden zoveel mogelijk voor en tijdens de vieringen geventileerd. Houdt dus rekening met uw kleding.

Er mag tijdens de viering ook weer gezongen worden.

Tijdens de vredeswens zullen we nog geen handen schudden.

De collecte blijft nog steeds na de viering via de mandjes achter in de kerk gaat.

 

VANAF 8 AUGUSTUS ZIJN DE VIERINGEN IN DE COCKSDORP HERVAT

We zijn blij dat we na lange tijd de vieringen in De Cocksdorp hebben kunnen hervatten. Vanzelfsprekend gelden ook hier alle maatregelen zoals hierboven vermeld.

Helaas is het nog niet mogelijk om ook in Oudeschild de vieringen te hervatten.

VIERINGEN BIJWONEN MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA

  • U kunt onze vieringen vanuit de Johannes de Doper kerk meeluisteren of terug luisteren via  www.kerkdienstgemist.nl of gebruik hiervoor de knop “KERKDIENST GEMIST LUISTEREN” voor een rechtstreekse link.
  • Iedere woensdag verzorgt het pastoraal team een bezinningsmoment op het You-Tube kanaal van RK Regiobreed Noordkop, een rechtstreekse link vindt u onder de knop   ‘KRUIMELS’.

CONTACT  MET HET PASTORALE TEAM OF SECRETARIAAT

Neem gerust contact op met het pastorale team voor een telefonisch gesprek, huisbezoek, ziekenzalving, uitvaart, sacrament van boete en verzoening,  huwelijk, jubilea, doop, communie, vormsel,  .

Pastoor Ivan Garcia Ferman      tel nr. 06 –  17129642

Kapelaan Pawel Banaszak         tel nr. 06 –  46554569

Kapelaan Maciej Gradzki            tel nr. 06 –  25574966

Diaken Henk Schrader                tel nr. 06 –  10306086

Voor opgave van misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen die bij u leven, kunt u contact opnemen met de parochie coördinator Henny Hin. Zij is  tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. en op dinsdag en woensdag van 10 – 12 uur aanwezig op het secretariaat  in de pastorie van Den Burg,

Secretariaat RK Parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

R.K. PAROCHIE TEXEL

Onze parochie is, zoals de naam al doet vermoeden, een Rooms Katholieke parochie op het Waddeneiland Texel. Wij zijn een zelfstandige parochie en hebben drie parochiekerken. Tijdens de Coronapandemie kunnen we helaas niet in alle drie de kerken vieren. Alleen in de Johannes de Doper kerk in Den Burg kunnen we alle maatregelen handhaven. Zolang  deze maatregelen gelden is er iedere zondag maar één viering in onze parochie om 10 uur in de Johannes de Doper kerk in Den Burg.

Alle drie de kerken in De Cocksdorp, Oudeschild n Den Burg zijn wel dagelijks geopend voor een bezoek, gebed en het opsteken van een kaarsje.

 

Onze parochie vormt samen met Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand, Julianadorp en Den Helder de regio “ Noordkop”,  met één pastoraal team. Het team bestaat uit: pastoor Ivan Garcia, kapelaan Pawel Banaszak, kapelaan Maciej Gradzki en diaken Henk Schrader. Pastoor Ivan is tevens de Deken van het Dekenaat Schagen waar ook onze parochie  bij hoort.

Vanwege dit kleine pastorale team en de grote van onze regio met zijn bijzondere geografische indeling [een eilandparochie, een stadsparochie, en drie dorpsparochies] is het niet altijd mogelijk om iedere zondag een Eucharistieviering aan te bieden op ons eiland. In dat geval is er zo mogelijk een Woord en Communieviering o.l.v. de diaken of parochianen.

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op onze website onder de kop *De kerkdiensten”

***************************************************************

COLLECTE – KERKBIJDRAGE

Het draait in de kerk niet om geld, júist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.
De collecte opbrengsten van de afgelopen periode staan op nul + een klein beetje…
Als tip willen we u meegeven dat u zo mogelijk toch nog uw collecte giften over kunt maken op

NL35 RABO 0362 5345 00

ten name van RK parochie Texel onder vermelding van ‘Collecte’.

Op ditzelfde rekeningnummer kunt u ook onze parochie financieel ondersteunen met uw kerkbijdrage onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

HARTELIJKE DANK VOOR UW BIJDRAGE

***************************************************************