HET PASTORALE TEAM WORDT UITGEBREID  MET PRIESTER MACIEJ GRĄDZKI

Beste parochianen, vanaf heden zal ik als kapelaan werkzaam zijn in uw regio. Ik ben verheugd om pastoor Ivan, kapelaan Pawel en diaken Henk te ondersteunen bij hun pastorale werk.

Ik zal mij in eerste instantie via deze weg voorstellen.

Mijn naam is Maciej Grądzki, ik ben 30 jaar oud en kom uit Polen. Ik ben de oudste van zeven kinderen en heb zes zusjes. In 2008 ben ik vanuit Polen met mijn hele familie naar Nederland verhuisd, die tot nu toe in Almere wonen. Wij zijn naar Nederland gekomen als een missiegezin, om deel uit te maken van de gemeenschap Missio ad Gentes in Almere.

Ik heb mijn roeping tot het priesterschap in een Neocatechumenale gemeenschap in Warschau ontdekt. Een paar maanden nadat ik de middelbare school beëindigd had ben ik begonnen met de priesteropleiding. Op het Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp heb ik gestudeerd en 15 juni 2019 heb ik de priesterwijding ontvangen in de Sint Bavo Kathedraal te Haarlem.

Mijn pastorale jaar ben ik in september 2018 begonnen in de parochies van Middenmeer, Wieringerwerf en Hippolytushoef onder de verantwoordelijkheid van deken E. Moltzer en pastoor Ignas Tilma.

Op het moment van schrijven ben ik als kapelaan werkzaam in parochie Heilige Matteüs te Hoorn.

Ik kijk ernaar uit u persoonlijk te ontmoeten!

met vriendelijke groet,

Maciej Grądzki

WE KUNNEN WEL OP ZONDAG  VIEREN MET MAXIMAAL 30 PERSONEN


Maar vooralsnog alleen in de Johannes de Doper kerk in Den Burg. 

Omdat we in deze kerk alle maatregelen het beste kunnen waarborgen. Helaas kunnen we dit niet garanderen in onze kerken in De Cocksdorp en Oudechild.

De aanvang van de viering is iedere zondag om 10 uur. 

WILT U DE VIERING BIJWONEN?

U BENT VAN HARTE WELKOM

OMDAT ER MAXIMAAL 30 BEZOEKERS ZIJN TOEGESTAAN IN DE VIERINGEN VRAGEN WE U WEL OM TE RESERVEREN 

Door te bellen naar het secretariaat 0222 32 21 61 of te mailen naar secretariaat@rkparochietexel.nl 

 

Verder adviseren wij u om de handhygiëne in acht te nemen.

De 1.5 m afstand aan te houden.

En een mondkapje te dragen wanneer u door de kerk loopt.

VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID!
VRAGEN WIJ U OM TIJDENS DE VIERING ALLE AANWIJZINGEN VAN DE MEDEWERKERS OP TE VOLGEN.

Wij hopen op uw soepele medewerking en begrip.

Houdt voor alle verdere ontwikkelingen en maatregelen deze website in de gaten.

CONTACT EN DIENSTEN  MET BEHULP VAN DE MODERNE MEDIA

  • U kunt onze vieringen vanuit de Johannes de Doper kerk meeluisteren of terug luisteren via  www.kerkdienstgemist.nl of gebruik hiervoor de knop “KERKDIENST GEMIST LUISTEREN” voor een rechtstreekse link.
  • Iedere woensdag verzorgt het pastoraal team een bezinningsmoment op het You-Tube kanaal van RK Regiobreed Noordkop, een rechtstreekse link vindt u onder de knop  “WEKELIJKS BEZINNINGSMOMENT KIJKEN”.

CONTACT

NEEM GERUST CONTACT OP MET HET PASTORALE TEAM

Voor o.a. een telefonisch gesprek, huisbezoek, ziekenzalving, uitvaart, sacrament van boete en verzoening,  huwelijk, jubilea, doop, communie, vormsel,  .

Pastoor Ivan Garcia Ferman      tel nr. 06 –  17129642

Kapelaan Pawel Banaszak         tel nr. 06 –  46554569

Diaken Henk Schrader                tel nr. 06 –  10306086

Voor opgave misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Kunt u contact opnemen met de parochie coördinator Henny Hin.

Zij is  tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. en op afspraak aanwezig op het secretariaat  in de pastorie van Den Burg,

 

Secretariaat RK Parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

R.K. parochie Texel is, zoals de naam al doet vermoeden, een Rooms Katholieke parochie op het Waddeneiland Texel. Wij zijn een zelfstandige parochie en hebben vier parochiekerken waar in drie kerken nog met regelmaat wordt gekerkt.

Onze parochie vormt samen met Anna Paulowna, Breezand, ‘t Zand en Den Helder de regio “ Noordkop”.

Er is één pastoraal team beschikbaar voor de gehele regio. Het team bestaat uit: pastoor Ivan Garcia, kapelaan Pawel Banaszak en diaken Henk Schrader. Pastoor Ivan is tevens de Deken van het Dekenaat Schagen waar ook onze parochie  bij hoort.

Vanwege dit kleine pastorale team en de grote van onze regio met zijn bijzondere geografische indeling [een eilandparochie, een stadsparochie, en drie dorpsparochies] is het niet altijd mogelijk om iedere zondag een Eucharistieviering aan te bieden op ons eiland. In dat geval is er zo mogelijk een Woord en Communieviering o.l.v. de diaken of parochianen.

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op onze website onder de kop *De kerkdiensten”

***************************************************************

COLLECTE

Het draait in de kerk niet om geld, júist niet. Maar we hebben uw steun wel heel erg hard nodig om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is.
De collecte opbrengsten van maart, april en mei staan op … nul + een klein beetje…
Als tip willen we u meegeven dat u zo mogelijk toch nog uw collecte giften over kunt maken op NL35 RABO 0362 5345 00 ten name van RK parochie Texel onder vermelding van Collecte.

HARTELIJKE DANK VOOR UW BIJDRAGE

***************************************************************

Kaarsje opsteken?

Onze kerken zijn dagelijks geopend . Zodat u de mogelijkheid heeft om o.a. een kaarsje op te steken bij Maria. [Vanaf november tot maart zijn de kerken in Oudeschild , Oosterend en De Cocksdorp beperkt geopend.]

IMG-8228